Seminar Internasional Brunai Darussalam di Kolej Universiti Perguruan Ugama (KUPU)

Seminar Internasional Brunai Darussalam di Kolej Universiti Perguruan Ugama (KUPU)

Alhamdulillah seminar Nusantara Pendidikan Al-Quran dan Kitab Turats selesai pada Oktober 2017. Terima kasih saya ucapkan kepada yang Mulia:
Dato Paduka Haji Awang Abd Mokti bin Haji mohd Daud. Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. yang membuka seminar.
Yang Mulia: Dato Seri Setia Haji Abd Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof. Setia Usaha Tetap Kemen hal ihwal ugama. (yang menutup seminar)

  1. Rektor (Pemangku ra’es) Kolej University Perguruan Ugama Seri Begawan) Dr. Haji Adnan bin Haji Basar.
  2. Wakil Rektor KUPU ( Dr haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha.
    5.Ketua panitia Seminar. Dr. Haji Noralizam bin Haji Ali akbar. Pengarah Pusat Ilmu Teras KUPU SB.
  3. Yang Mulia. Prof. Dr. Haji Harapandi Dahri. Penolong Kanan Profesor Pusat Ilmu Teras.
    7.Para presenter Seminar.(Prof. Misnan. Prof Ghazali. Prof Wan Jamaludin. Prof. Azmil. Dr. Noralizam. Dr. Hazmin. Dr. Awang. Dr. Husnul Dr. Zukkifli. Dr. Sayyid Abdul Hamid. Dr. Roslan.
    Semua pihak yang terlibat dalam seminar ini. Sekali lagi terima kasih

Share this post