PANCALOGI MEDAN PERJUANGAN DALAM NAHDLATUL WATHAN: REFLEKSI SPIRIT PERJUANGAN KE-NW-AN

PANCALOGI MEDAN PERJUANGAN DALAM NAHDLATUL WATHAN: REFLEKSI SPIRIT PERJUANGAN KE-NW-AN

Pertama: Majalul Jihad
مجال الجهاد
Medan Jihad. BerNW adalah berjihad lii’laaikalimatillah-berjuang untuk Agama Nusa dan Bangsa. Bukan berjihad untuk diri sendiri.
Berjihad Melawan Kemiskinan dan keterbelakangan. Berjihad melawan dekadensi moralitas ummat. Ber-NW adalah harus siap berjihad digarda depan untuk merubah mentransformasi menuju arah jihad akbar. Memerangi hawanafsu keserakahan duniawi yang dapat menutupi mata bathin spiritualitas ke-NW-an dan Ke-Islaman.

Kedua: Majalul Juhdi
مجال الجهد
Medan Usaha kerja keras. NW butuh orang yang bekerja bukan orang yang hanya berpangku tangan, duduk santai dalam ber-NW.
Ber-NW adalah bergerak dinamis dalam Situasi Kondisi Tolerani Jangkauan dan Pandangan.
Ber-NW adalah gerakan keyakinan, keikhlasan, dan Keistiqomahan. Ber-NW adalah Juhud tak kenal waktu dan tempat.

Ketiga: Majalul Ijtihad
مجال الاجتهاد
Medan Berkreasi bernalar konstruktif berpikir positif Berijtihad Keilmuan. Ber-NW tak boleh menjadi orang bodoh harus menjadi orang cerdas. Ber-NW adalah mengasah nalar konstruktif dan inovatif dalam memajukan Nahdlatul Wathan dalam segala dimensi.

Keempat: Majalul Khidmah
مجال الخدمة
Ber-NW merupakan perkhidmatan tanpa batas. Berkhidmah tak mengenal pengurus atau non pengurus. Berkhidmat tak mengenal kasta Ke-NW-an. Berkhidmah untuk kejayaan Umat Agama Bangsa. Perkhidmatan adalah raihan keberkahan tak bertepi.

Kelima: Majalul Amal
مجال العمل
Medan perjuangan NW adalah medan amal jariah amal sholeh yang balasannya Ajrun ghairu mamnun (اجر غير ممنون)

BER-NW. adalah berjuang untuk mengembangkan medan-medan perjuangan yang kita sebut dengan Trilogi Medan Perjuangan Nahdlatul Wathan.
(Catatan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NW-H. Fahrurrozi Dahlan dalam edisi Pembinaan Keorganisasian di Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru-Sabtu 15 02 2020)

Share this post