TIGA TINGKATAN ORANG YANG BIJAK MENDENGARKAN : NASIHAT IMAM AL-QUSYAIRI.

TIGA TINGKATAN ORANG YANG BIJAK MENDENGARKAN : NASIHAT IMAM AL-QUSYAIRI.


اهل السماع على ثلاث طبقات:
ابناء الحقائق يرجعون فى سماعهم الى مخاطبة الحق سبحانه وتعالى لهم
وضرب يخاطبون الله تعالى بقلوبهم بمعانى ما يسمعون فهم مطالبون بالصدق فيما يشيرون الى الله تعالى.
‘ثالث فهو فقير مجرد عن قطع العلاقات من الدنيا والآفات يسمعون بطيبة قلوبهم وهؤلآء اقرب الى السلامة.
Orang yang Setia Mendengar itu ada tiga tingkatan:
Pertama: Orang-orang yang ahli haqiqah (Sufi) mereka meresapi apapun yang didengarnya dan mengembalikannya kepada perintah dan titah Al-Haq Allah swt untuk kebahagian mereka nanti.
Kedua: Mereka yang berinteraksi dengan Allah dengan Hati Mereka yang mereka berusaha memahami makna makna apa yang mereka dengar. Mereka dititahkan untuk selalu jujur dan amanah terhadap segala apa yang mereka isyaratkan dan tujukan kepada Allah swt.
Ketiga: Orang yang Sangat Faqier (pengharap Allah) yang telah memutuskan hubungan dengan urusan dunia dan malapetaka dunia. Mereka mendengar dengan kebaikan hatinya
Mereka-mereka inilah orang-orang yang paling dekat menuju keselamatan.

(semoga kita termasuk orang yang ahli Sami’na Wa Atho’na-agar Pengampunan Allah selalu membersamai kita selamanya-amin.
22/02/2020/ Jumadil Awwal 1441 – Amaq El-RoziQiena

Share this post