TIGA SYARAT BERILMU: NASIHAT SAYYIDUNA ABDULLAH BIN ABBAS

TIGA SYARAT BERILMU: NASIHAT SAYYIDUNA ABDULLAH BIN ABBAS

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يكون العالم عالما حتى تكون فيه ثلاث خصال:
لا يحتقر من دونه
ولا يحسد من فوقه
ولا يأخذ على العلم ثمنا… انتهى كتاب تأديب الناشئين ص: ٩٨)
SAYYIDUNA ABDULLAH BIN ABBAS RA BERNASIHAT:

Tidaklah seseorang dikateorikan berilmu sehingga ada padanya tiga hal utama:
Pertama: Orang yang berilmu tak akan pernah meremehkan orang yang lebih rendah darinya secara keilmuan maupun yang lainnya.

Kedua: Orang yang berilmu Tidak akan pernah iri dengki kepada orang yang lebih tinggi keilmuannya dari dirinya maupun dari segi lain.

Ketiga: Orang yang berilmu tak akan pernah menjual ilmunya dengan memasang tarif.

(Semoga kita menjadi ahli ilmu yang selalu tawadhu dan ikhlas dalam mengamalkan ilmu yang dimiliki….. Amin) Inspirasi pagi menuai rahmat ilahi robbi- AMAQ EL-ROZIQINA 23012020.

Share this post