EMPAT PENYEBAB KEMURNIAN ISLAM DAPAT PUDAR DAN HILANG (NASIHAT SYAIKH MUHAMMAD BIN AL-FADL AL-BALKHA)

EMPAT PENYEBAB KEMURNIAN ISLAM DAPAT PUDAR DAN HILANG (NASIHAT SYAIKH MUHAMMAD BIN AL-FADL AL-BALKHA)


ذهاب الاسلام من اريعة
لا يعملون بما يعلمون
ويعملون بما لا يعلمون
ولا يتعلمون بما لا يعلمون
ويمنعون الناس من التعلم
Kewibawaan dan kemurniaan Islam dapat sirna karena empat Faktor:
Pertama: Tidak Mengerjakan apa yang mereka Ketahui. (Tidak Bekerja tanpa ilmu)
Kedua: Mengerjakan apa yang mereka tidak ketahui. ( Bekerja terhadap apa yang tidak diketahui)
Ketiga: Tidak mau belajar apa yang tidak diketahuinya.
Keempat: Mereka menghalang-halangi orang untuk belajar.

(semoga kita terhindar dari empat hal tersebut-Nasihat Jumat barokah-Amaq El-Roziqiena) 16/01/2020)

Share this post